Selasa, 12 Jun 2012

NABI MUHAMMAD DI DALAM KITAB AGAMA BUDDHA (B 2)


BUDDHA DAN MAITREYA
Dalam agama Buddha, perkataan Buddha dapat ditakrifkan sebagai ‘ seorang yang bijaksana’ ataupun ‘ dia yang mendapat petunjuk’. Kadang kala istilah ini juga membawa erti kepada ‘nabi’. Gautama Buddha pernah menceritakan kedatangan seorang Antim Buddha. Perkataan Antim ini bermaksud ‘yang terakhir’ dan jika kita gabungkan kedua – dua maksud tersebut ia akan membawa kepada makna ‘nabi yang terakhir’. Pada saat terakhir Gautama Buddha, beliau telah menberitahu perkara ini kepada pengikutnya yang setia, iaitu Ananda. (Muhammad in the Vedas and the Puranas, op. cit.; hal. 38)
Di dalam Gospel of Buddha oleh Carus pada halaman 217 disebutkan,
“Wahai Nanda, aku bukannya Buddha yang pertama dan bukan juga yang terakhir. Suatu hari nanti, akan lahir seorang Buddha di dunia yang akan menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Dia seorang yang suci lagi teguh beragama. Dia akan memiliki ilmu dan kebijaksanaan. Dia akan menjadi pemimpin dan pembimbing semua manusia. Dia akan mengajar kebenaran sebagaimana aku mengajar kebenaran. Dia akan memberikan kepada dunia ini satu cara hidup yang suci dan lengkap. Wahai Nanda, namanya adalah MAITREYA.”
            Berpandukan kepada kata – kata Buddha ini, dapatlah dirumuskan beberapa perkara mengenai utusan akhir zaman yang dikenali sebagai Maitreya, iaitu :
1.    beliau adalah seorang manusia.
2.    beliau mempunyai peribadi yang mulis.
3.    beliau datang sebagai pemimpin manusia.
4.    beliau juga seorang pembimbing yang akan mengajar kebenaran kepada semua.
5.    beliau diutus kepada seluruh manusia dan tidak kepada kelompok – kelompok tertentu.
6.    ajaran yang dibawanya adalah ajaran yang lengkap.
7.    beliau adalah Maitreya.
Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Buktinya dalam sutah al – Kahfi ayat 110 yang bermaksud, “Katakanlah : Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seeprti kamu yang diwahyukan kepadaku yang Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Esa.”
Peribadi Nabi Muhammad adalah mulia sebagaimana yang telah Allah khabarkan dalam surah al – Qalam, ayat 4 yang bermaksud, “Sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, benar – benar berbudi pekerti yang agung.”
Akhlak dan peribadi baginda adalah contoh kepada semua manusia. Buktinya dalam surah al-Ahzab ayat yang ke 21 yang bermaksud, “Sesungguhnya ada pada diri Nabi Muhammad itu suri teladan yang baik bagimu.”
Nabi Muhammad adalah pemimpin yang unggul malah baginda adalah pemimpin negara Islam yang pertama tertegak di Madinah. Umat Islam ketika itu memberikan ketaatan kepada baginda tanpa berbelah bagi. Allah menyatakan hal ini dalan surah an – Nisa, ayat 80 yang bermaksud, “Barangsiapa mentaati rasul Allah (Nabi Muhammad) sesungguhnya dia mentaati Allah.”
Sehubungan dengan ini, Mishael H. Hart di dalam bukunya The 100 berkata, “ Saya memilih Muhammad sebagai tokoh yang paling berpengaruh kerana hanya beliau sahaja dalam sejarah yang begitu berjaya dalam dua bidang iaitu keagamaan dan keduniaan. Beliau mengasaskan dan mengembangkan salah satu agama yang terhebat di dunia dan menjadi pemimpin politik yang unggul”. (The 100 : A Ranking Of The Most Influential Persons In History, Michael H. Hart, New York, 1978, hal. 33)
Nabi Muhammad juga adalah seorang pembimbing dan pendidik, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam surah Ali Imran, ayat 164 yang bermaksud, “ Sesungguhnya Allah memberi kurniaan kepada orang – orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat – ayat –Nya, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan mereka Al – Kitab dan Hikmah”.
Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Allah menyataknnya di dalam surah as – Sabak ayat 28 yang bermaksud, “ Tidak Kami utuskan kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya”. Risalah yang dibawa oleh Nabii Muhammad juga adalah satu risalah yang lengkap dan sempurna. Allah menyatakannya di dalam surah al – Maidah, ayat 3 yang bermaksud, “Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu dan Aku cukupkan bagimu nikmat – Ku”.
Utusan akhir zaman akan dikenali sebagai Maitreya. Di dalam majalah The Leader keluaran 16 Oktober 1930 disebutkan perkataan Maitreya bermaksud Merciful atau “Pembawa Rahmat”. Perkara yang sama juga disebutkan oleh Warren di dalam bukunya mohammad in the Buddhist Scriptures. Semua ini amat selari dengan peribadi Nabi Muhammad kerana baginda yang disebutkan di dalam al – Quran, surah al – Anbiyak ayat 107 yang bermaksud, “ Tidak Kami utus kamu Muhammad, melainkan sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam”.
KESIMPULANNYA
Berpandukan kepada fakta dan bukti yang telah dipaparkan, sifat – sifat yang dimiliki oleh Maitreya menepati sifat – sifat Nabi Muhammad. Demikian juga dengan Paracletos, Kalki Avatar, Narashangsa, Antim Rishi, Mamaha dan Ahamiddhi. Tidak ada syak lagi, bahawa Nabi Muhammad adalah rasul akhir zaman yang sangat dinanti – nantikan oleh semua orang. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutuskan sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam.
            Profesor K. S. Ramakrishna Rao di dalam bukunya Muhammad The Prophet of Islam berkata, “ Apabila saya bercita – cita hendak menulis mengenai Muhammad sebagai rasul, pada peringkat awalnya saya berada dalam keadaan serba salah kerana saya menyedari saya sedang cuba menulis mengenai agama yang tidak saya anuti... Muhamma adalah personaliti yang bersejarah. Setiap tingkah lakunya direkodkan secara terperinci. Kehidupan dan tidak tanduknya sedikitpun tidak diselimuti misteri...”

Tiada ulasan:

Catat Ulasan