Selasa, 12 Jun 2012

NABI MUHAMMAD DI DALAM KITAB AGAMA BUDDHA (B 1)


KITAB – KITAB AGAMA BUDDHA
pengasas agama Buddha adalah Siddhartha Gautama. Beliau kemudiannya diberikan gelaran ‘Buddha’ yang membawa maksud ‘Dia Yang Mendapat Petunjuk’. Agama Buddha pada hari ini terbahagi kepada dua bahagian besar, iaitu :
1.    Aliran Theravada atau Jalan Orang Yang Mulia.
2.    Aliran Mahayana atau Kenderaan Mulia.
Pengikut – pengikut aliran Mahayanai cenderung menggelar kumpulan Theraada dengan nama Hinayana yang bermaksud ‘Kenderaan Rendah’. Selepas kematian Buddha, ajaran – ajarannya disebarkan melalui perkhabaran lisan. Keadaan ini berterusan sehingga beberapa abad lamanya. Justeru itu, para pengkaji sejarah agama Buddha merumuskan, ajaran Buddha yang sebenarnya tidak mungkin dapat diketahui secara pasti.
            Sebagai contoh, Dr. Edward Conze di dalam bukunya Buddhism, Its ssence and Development berkata :
“Manuskrip – manuskrip asal agama Buddha dikenal pasti dengan menggunakan pendekatan yang tidak kukuh. Semua pakar bersetuju mengatakan doktrin agama Buddha yang asal berbeza daripada apa yang difahami oleh pengikut – pengikut Buddha pada hari ini. H.J. Jennings sebagai contoh, membuang segala dokrin berkaitan dengan konsep reinkarnasi kerana baginya ia tidak diajar oleh Buddha. Dr. P. Dahle pula mengenepikan ajaran – ajaran berkaitan amalan magis dan metos.” (Buddhism, its Essence and Development, Edward Conze, hal. 27)
            Oleh hal demikian, rekod – rekod ajaran agama Buddha wujud secara tidak sistematik, tokoh – tokoh agama itu cuba mengkaji pandangan dan pentafsiran yang dibuat oleh kayshapa dan Ananda mengenai agama buddha. kedua – duanya adalah anak murid kanan Gautama Buddha. namun, metodologi yang digunakan bagi mengenal pasti keaslian fakta dan maklumat adalah lemah dan tidak mantap.
            Akhirnya, ajaran – ajaran buddha dapat juga dibukukan dan kitabnya dikenali sebagai Tripikata yang ditulis dalam bahasa Pali. Tripitaka bermaksud ‘Tiga Bakul’ kerana ia mengandungi 3 prinsip penting. Prinsip – prinsip itu adalah Vinaya Pitaka yang berkaitan dengan displin dan etika hidup seorang sami, Sutra Pitaka yang mengandungi sejaran hidup dan ucapan Gautama Buddha dan Abhidharma Pitaka yang mengandungi ajaran – ajaran merafizikal. (Encarta Encylopedia 2000 (CD), formation of Buddhist Scriptures (B)’.op.cit.)
            Selepas masa berlalu, berlakulah beberapa perubahan pada ajaran agama Buddha dan lahirlah teks – teks tambahan yang juga dianggap autoritatif dalam agama Buddha.(Ibid) Pada tahun 1966, satu perhimpunan Majlis Buddha Sedunia diadakan di Sri Lanka bagi mencari titik persamaan antara aliran Mahayana dan Theravada. Hasilnya, beberapa keputusan telah diambil, antaranya tidak mempercayai bahawa alam ini dicipta dan diperintah oleh Tuhan. (The Heritage of the Bhikkhu, Walpola Rahula, Grove Press, N. York, 1974, pp. 100, 137 – 138)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan