Selasa, 12 Jun 2012

NABI MUHAMMAD DI DALAM KITAB AGAMA HINDU (B4)


KALKI AVATAR
Kajian Dr. Ved Prakash Upaddhayaya menunjukkan bahawa perkataan ‘Avatar’ dalam bahasa Sanskrit bermaksud ‘seseorang yang akan datang ke dunia’. Perkataan ‘Avatar’ juga digunakan dengan maksud ‘nabi’. ‘Kalki’ dalam bahasa Sanskrit bermaksud ‘yang terakhir’. Apabila kedua – dua perkataan ini dicantumkan akan menjadi perkataan ‘kalki Avatar’ yang membawa erti ‘Nabi akhir zaman’. Antara sifat – sifat Kalki Avatar seperti yang telah disebutkan di dalam Purana, iaitu :
‘O God, with the help of the four Brothers I will destroy the Devil.’ (Kalki Purana 2:5)
(Wahai Tuhan, dengan bantuan empat saudara, aku akan hancurkan syaitan)
‘(He will be born) on the 12 of Madhav’ (Kalki Avatar 2:25)
(Dia akan dilahirkan pada 12 hari bulan Madhav)
‘(He will be born) in the city of Shambhal’ (Bhagabat Purana 12:2:18)
(Dia akan dilahirkan di bandar Shambhal)
‘(His father’s name will be) Vishnu-Yash’ (Bhagabat Purana 12:2:18)
(Bapanya bernama Vishnu-Yash)
‘(His Mother’s name will be) Sumati’ (Kalki Purana 2:4 and 2:11)
(Ibunya bernama Sumati)
Berpandukan kepada ayat – ayat tersebut, Kalki Avatar mempunyai 4 orang saudara yang akan bersama – samanya untuk menghancurkan Kali atau syaitan. Nabi Muhammad telah dikurniakan oleh 4 orang sahabat kanan yang sangat setia, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Keempat – empat orang sahabat  ini telah menjadi khalifah setelah kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. dan mereka semua digelar sebagai ‘Khulafah Ar – Rasyidin Al – Muhdiyin’ yang membawa erti khalifah – khalifah yang mendapat pentunjuk. Mereka semua meneruskan perjuangan baginda untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia demi mempertahankan kebenaran dan meruntuhkan kekufuran serta kesesatan pada zaman mereka.
            Tarikh lahir Kalki Avatar ialah pada 12 Madhav dan tarikh lahir Nabi Muhammad s.a.w. adalah pada 12 Rabiul Awal. Tempat lahir kalki Avatar adalah Shambhal. Di dalam buku Vachaspattam disebutkan bahawa Shambhal adalah suatu kawasan yang mempunyai 60 patung – patung berhala. Dalam bahasa Sanskrti, Shambhal mempunyai beberapa maksud, iaitu :
1.    Tempat yang boleh mendatangkan keamanan dan ketenangan.
2.    Sesuatu yang menarik perhatian orang supaya datang.
3.    Tempat yang berhampiran dengan air.
Shambhal ini amat selari dengan Kota Mekah, iaitu tempat kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Kaabah juga terletak di Mekah. Di dalam surah al – Baqarah ayat 25, Allah menyatakan mengenai kaabah yang bermaksud, “Kami jadikan rumah itu, Yakni Kaabah, tempat berkumpul bagi manusia dan satu tempat yang aman’. Di situ juga terpancarnya air zamzam yang tidak pernah kering sejak zaman Nabi Ibrahim sehingga sekarang.
Pada zaman jahiliah, Kaabah telah dipenuhi dengan patung – patung berhala, iaitu sebelum kedatangan Nabi Muhammad memecahkan kesemuanya pada hari Pembukaan Kota Mekah. Pada hari ini, ketika musim aji, ratusan ribu orang dari seluruh pelusuk dunia akan berhimpun di Kota Mekah bagi menunaikan haji ataupun umrah. Kesemua ini amat selari dengan Shambhal, kerana ia adalah tempat yang mempunyai sumber air yang tidak pernah kering disamping menjadi tempat tumpuan manusia berkunjung terutamanya jemaah haju serta ia adalah suatu kawasan yang aman.
Bapa Kalki Avatar bernama Vishnu-Yash. Yishnu-Yash dimana dalam bahasa Sanskrit ia membawa maksud ‘penyembah ayau hamba Tuhan’. Ini amat selari dengan nama bapa Nabi Muhammad yang bernama Abdullah yang membawa erti ‘Hamba kepada Tuhan’.
Ibu Kalki Avatar bernama Sumati. Dalam bahasa Sanskrit ia membawa maksud ‘yang bertimbang rasa lagi baik’. Ini amat selari dengan nama ibu Nabi Muhammad yang bernama Aminah yang bererti ‘yang baik hati’.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan