Selasa, 9 November 2010

PERMULAAN

1.    Yang mula-mula diciptakan oleh Allah: Pena.
2.    Gunung yang mula-mula dipasakkan di muka bumi: Abu Qais.
3.    Masjid pertama dibina: Masjidil Haram.
4.    Anak nabi Adam yang pertama: Qabil.
5.    Manusia pertama yang boleh menulis dan menjahit: Nabi Idris a.s.
6.    Manusia pertama  yang dikhitam dan tawaf: Nabi Ibrahim a.s.
7.    Orang pertama berbahasa arab: Nabi Ismail a.s.
8.    Manusia pertama yang membuat baju besi: Nabi Ibrahim a.s.
9.    Orang pertama yang menetapkan diyat: Abdul Mutthalib bin Hasyim.
10.  Manusia pertama yang membentuk sekutu untuk menyemarakkan manusia: Az-Zubair bin Abdul Mutthalib.
11.  Manusia pertama yang membuka kasut ketika memasuki ka’abah: Al-Walid bin Al-Mughirah.
12.  Lelaki pertama yang memeluk islam: Abu Bakar as-Siddiq r.a.
13.  Wanita pertama yang memeluk islam: Khatijah binti Khuwailid r.a.
14.  Kanak-kanak pertama yang memeluk islam: Ali bin Abi Talib r.a.
15.  Orang pertama yang memeluk islam daripada golongan hamba: Zaid bin Haritsah r.a.
16.  Orang pertama memeluk islam dari kaum Ansar: Jabir bin Abdullah bin Rabab r.a.
17.  Oaring yang mula-mula berazan: Bilal bin Rabah r.a.
18.  Manusia pertaama membangun masjid dalam islam: Ammar bin Yasir r.a.
19.  Orang pertama yang menghunus pedang: Zubair.
20.  Orang pertama yang gugur syahid: Summayyah ibu Ammar bin Yasir r.a.
21.  Orang pertama yang berhijra ke Madinah: Mus’ab bin Umair r.a.
22.  Orang pertama yang mula-mula membai’at di malam Aqabah: Asad bin Zurarah.
23.  Manusia terawal di Bai’at Ridhwan: Abu Sinan Al-Amidi r.a.
24.  Orang pertama yang mengumpul al-Quran: Abu Bakar as-Siddiq r.a.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan