Sabtu, 14 Julai 2012


KEJUJURAN NABI MUHAMMAD DIAKUI OLEH MUSUH – MUSUHNYA
Sejak dahulu sehingga sekarang, musuh – musuh Islam khususnya daripada golongan Yahudi dan Kristian tidak pernah berhenti daripada memburuk – burukkan Islam dan Nabi Muhammad. Namun, sehingga ke hari ini mereka masih belum dapat mengetengahkan sebarang cacatan sejarah yang dapat dijadikan bukti keburukan mahupun kelemahan Nabi Muhammad. Banyak buku yang ditulis dan disebarkan, terutamanya di barat yang memburuk – burukkan Islam dan Nabi Muhammad, tetapi apa yang ditulis itu tidak disertakan dengan bukti – bukti sejarah yang kukuh. Sebaliknya, para sejarawan Islam memiliki banyak catatan sejarah yang sahih mengenai sifat – sifat Nabi Muhammad yang menunjukkan keunggulan baginda.
BUKTI1 : GELARAN AL – AMIN OLEH KAUM QURAISY
Ibn Ishak merekodkan bahawa ketika berlakunya pertelingkahan dalam kalangan kabilah – kabilah Quraisy berkaitan dengan siapakah yang layak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Oleh hal demikian, hasil daripada persetujuan daripada mereka semua, mereka akan menyerahkan keputusan tersebut kepada orang pertama yang akan memasuki Masjid Haram ketika itu. “Selepas menanti, masuklah seorang lelaki dan rupa – rupanya dia adalah Nabi Muhammad. Mereka pun berkata, inilah dia al – Ameen. Kami reda dengannya.” Hal ini disebutkan di dalam kitab al – Kamil fit Tarikh oleh Ibn Athir.
            Al – Amin membawa erti kepada ‘seorang yang amat dipercayai’. Gelaran ini tidak pernah diberikan kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang betul – betul dipercayai oleh semua orang. Oleh hal demikian, gelaran ini telah diberikan kepada Nabi Muhammad kerana baginda adalah seorang yang amat dipercayai oleh masyarakat Quraisy. Justeru itu, orang Quraisy tidak mempunyai alasan yang kukuh untuk mengingkari dakwah Nabi Muhammad kerana mereka sendiri yang menyaksikan kejujuran baginda.
BUKTI 2 : NABI MUHAMMAD BUKAN SEORANG PENDUSTA
Imam Baihaqi merekodkan daripada Mughirah bin Syu’bah, katanya, “Pertama kali aku mengenali Nabi Muhammad adalah pada hari aku sedang berjalan – jalan dengan Abu Jahal di Mekah. Tiba – tiba kami bertemu dengan Nabi Muhammad. Beliau terus berkata kepada Abu Jahal : “Wahai Abil Hakam, marilah kepada Allah dan rasul – Nya. Aku ingin menyerumu kepada Allah”. Berkata Abu Jahal : “Wahai Muhammad, bilakah kamu hendak berhenti daripada mencaci tuhan – tuhan kami ? Sekiranya kamu mahu, kamu sanggup mempersaksikan yang kamu menyampaikan risalahmu dan kami sanggup menjadi saksi mengenai perkara itu. Demi Allah, sekiranya aku mengetahui apa yang kamu sampaikan itu adalah benar, nescaya aku mengikutimu”. Lalu Nabi Muhammad pun beredar.
            Abu Jahal terus berpaling kepadaku dan berkata : “Demi Allah, aku mengetahui apa yang dikatakan oleh Muhammad adalah benar tetapi ada beberapa perkara yang menyebabkan aku enggan mengikutinya. Sebabnya adalah bani Qusai berkata, ‘ Kami bertanggungjawab pada kain tirai Kaabah’ dan kami berkata kepada mereka, ‘Benar’. Mereka berkata, ‘ Kami bertanggungjawab pada urusan minuman jemaah haji’ dan kami berkata, ‘Kamu benar’. Kemudian mereka berkata, ‘Daripada kalangan kami pimpinan nadwah’ dan kami menjawab, ‘Kamu benar’. Mereka kemudiannya berkata, ‘Kami pemegang panji – panji’ dan kami berkata, ‘Kami benar’. Akhirnya mereka berkata, ‘Daripada kalangan kami nabi diutus’. Berkata Abu Jahal, demi Allah, perkara inilah yang aku tidak dapat terima”. (Rujukan : Ar – Rasul, Said Hawa, Darul Kutub Al – Alamiyah, Beirut, 1979, jil. 1, halaman 22. Hadis diriwayatkan juga oleh Abi Syaibah)
            Abu Jahal adalah seorang tokoh Quraisy yang begitu lama bergaul dengan Nabi Muhammad. Beliau mengakui bahawa Nabi Muhammad bukan seorang pendusta nabim disebabkan sikap finatik perkauman dan kabilah, menyebabkan dia menolak risalah dan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Penolakkannya disebabkan bani Qusai mengatakan bahawa nabi yang diutus adalah daripada kabilah mereka dan bukan daripada kabilah Abu Jahal.
            Imam Tarmizi merekodkan bahawa Abu Jahal pernah berkata kepada Nabi Muhammad, “Kami tidak mendustakan kamu tetapi kami mendustakan apa yang kamu bawa”. Kerana insiden inilah Allah telah menurunkan wahyu di dalam surah al – An’am ayat yang ke 33 yang bermaksud, “Sesungguhnya mereka tidak mendustakanmu tetapi golongan yang zalim itu mengingkari ayat – ayat Allah”.
            Cara Abu Jahal berfikir adalah dalam konteks ini adalah cara fikir yang rasional. Beliau menolak risalah yang dibawa Nabi Muhammad tetapi pada masa yang sama, beliau mengakui bahawa Nabi Muhammad tidak pernah berdusta.
BUKTI 3 : NABI MUHAMMAD BUKAN SEORANG AHLI SIHIR
Imam Thabrani dan Ibn Asakir merekodkan daripada Muawiyah bahawa Muawiyah, pada suatu hari dia bersama – sama dengan Abu Sufyan dan Hindun bermusafir menuju ke sebuah kawasan pergunungan dengan mengenderai keldai. Muawiyah berkata, “Tiba – tiba kami terdengan suara Nabi Muhammad”. Maka berkatalah Abu Sufyan kepadaku, “Turunlah wahai Muawiyah supaya Muhammad dapat mengenderai keldaimu”. Aku pun turun dan keldaiku terus dikenderai oleh Nabi Muhammad. Baginda kemudianya berpaling kepada kami dan berkata, “Wahai Abu Sufyan Ibn Harb, wahai Hindun bt Utbah. Demi Allah kamu pasti mati dan kemudian pasti dibangkitkan dan pasti akan memasuki sama ada nikmat keenakan syurga ataupun seksa neraka. Aku hendak menyerumu kepada kebenaran. Kemudian baginda membaca ayat 1 – 11 surah al – Fussilat. Berkatalah Abu Sufyan, “Apakah kamu sudah selesai wahai Muhammad?” Bekata Nabi Muhammad, “Ya”. Bagindapun turun daripada keldai dan aku pun mengenderai keldai itu semula. Hindun lantas berpaling kepada Abu Sufyan dan berkata, “Apakah kerana ahli sihir ini kamu menyuruh anakku turun daripada keldai?” Berkata Abu Sufyan, “Demi Allah, dia bukan ahli sihir juga bukan pendusta!”
            Seorang musuh pasti akan mengutuk musuhnya, apatahlah jika dibelakangnya. Namun dalam peristiwa di atas Abu Sufyan berbuat sebaliknya, iaitu dengan mengatakan bahawa Nabi Muhammad bukan ahli sihir dan bukan juga seorang pendusta, malah dia telah memarahi isterinya sendiri kerana mengatakan Nabi Muhammad seorang ahli sihir. Hal ini demikian, Abu Sufyan telah mengenali Nabi Muhammad sebagai seorang yang tidak pernah berdusta dalam hidup baginda.
BUKTI 4 : PENYAKSIAN ABU SUFYAN DAN RUMUSAN HERACLIUS
Imam Bukhari dan Muslim merekodkan daripada Abdullah ibn ‘Abbas dialog yang berlaku antara Abu Sufyan dengn maharaja Rom yang bernama Heraclius. Heraclius bertanya, “Adakah kamu mendapati Muhammad seorang pendusta sebelum beliau berkata apa yang dikatakan sekarang?” Berkata Abu Sufyan, “Tidak!” Seterusnya, dihujung dialog itu Heraclius merumuskan, “Aku bertanya padamu sama ada dia adalah pendusta sebelum seruannya sekarang dan kamu berkata tidak. Sekiranya demikian, aku berpendapat, sekiranya beliau tidak sanggup berdusta kepada manusia, tidak mungkin beliau sanggup berdusta kepada Allah”.
            Daripada dialog diatas dapatlah kita lihat bahawa musuh Nabi Muhammad tidak dapat menemui sebarang cacat cela perihal peribadi baginda sebelum beliau diutus sebagai rasul.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan